Jadroplov Jadroplov d.d. - Split, Hrvatska Međunarodni pomorski prijevoz

Prijava
Jadroplov d.d. - Split, Hrvatska Međunarodni pomorski prijevoz
 
 
 

facebook linkedin

Antikorupcijski program

OSNOVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

 1. Društvena odgovornost
  Svojim ponašanjem i radom Društvo nastoji ispuniti očekivanja korisnika usluga, poslovnih partnera, vlasnika i radnika društva, te pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života.
 2. Profesionalnost
  Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran, transparentan i profesionalan način, za što posjeduje potrebna znanja, vještine i resurse u obavljanju brodarske djelatnosti. Na prvom je mjestu zaštita i sigurnost svih radnika i pomoraca.
 3. Etičnost
  Društvo savjesno i odgovorno ispunjava svoje obveze prema korisnicima usluga, ostalim poslovnim partnerima, vlasniku i radnicima Društva.
 4. Organizacijska okolina
  Društvo potiče razvoj organizacijske okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad. Pri tome vodimo računa o individualnim sposobnostima radnika, o njihovim inicijativama i idejama pri samostalnom obavljanju radnih zadataka.
 5. Razvoj
  Društvo posebnu pozornost poklanja uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, tečajeve, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućuje radnicima i pomorcima usvajanje novih znanja i stjecanje novih zvanja.
ispis